Sözün Ritmi : Aruz (Online Seminer)

“Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb
Kılma dermân kim helâkim zehri dermândadır” (Fuzûlî)

“Haddeden geçmiş nezaket yâl ü bâl olmuş sana;
Mey süzülmüş şîşeden, ruhsâr-ı âl olmuş sana” (Nedim)

Salı akşamı Divan şiirinde “Sözün Ritmi” Aruz vezni üzerine konuşacağız.
Örneklerle temel vezin kalıpları anlatılacak.
TÜRKEV Zoom kanalımızdan yapılacak dersimize şiire, edebiyata ve müziğe ilgi duyan tüm dostlarımızı bekliyoruz. Katılım ücretsizdir.