Amaçlar

Misyonumuz;

Anadolu’nun ve Türk tarihi coğrafyasının geleneksel evler esas olmak üzere yerleşim alanlarının, doğal alanların, taşınır-taşınmaz, somut-somut olmayan kültür varlıklarının tarihsel, bilimsel, sanatsal, sosyal ve ekonomik değerlerinin araştırılması, korunması, yaşatılarak geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara iletilmesidir.

Vizyonumuz;

Tarihimizin ve kültürümüzün, somut ve somut olamayan değerlerini gelenekten geleceğe köprü olarak tüm insanlığın hizmetine sunmak gaye ve çabasını içerir.

Bu çerçevede derneğimiz eğitime büyük değer ve önem vermektedir.

Yaygın ve Örgün Eğitim;
Yaygın Eğitim: Gençlere el becerisi kazandırmak üzere geleneksel yapı sistemleri ve yapı ayrıntılarıyla ilgili sertifikalı kısa ve uzun süreli eğitim vermek.

Örgün Eğitim: İskan, şehircilik, çevre yönetimi, kentsel koruma, kentsel tasarım, mimari tasarım, restorasyon, iç mimarlık, geleneksel yapı kültürü, ev kültürü ve ev çevresi kültürü konularında yüksek öğretim kurumları ile ortak eğitim programları yürütmek, iki yıllık yüksek öğretim programları kurmak, gereğinde enstitü ve üniversite kurmak.

Derneğimizin çalışma konuları;
Tarihi çevreyi izlemek ve yapılan uygulamaların niteliğini incelemek, eleştirileri ilgili kurum ve kuruluşlara rapor etmek 

Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.

Etkinliklerini kamuya yaymak, amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim ve tanıtım için yurtiçi ve yurtdışında eğitici ve öğretici etkinlikleri yapmak.

Kültürel ve doğal varlıların araştırılması, arşivlenmesi ve korunmasıyla ilgili teknik çalışmalar yapmak.

Öncelikle Tarihi evler olmak üzere kültür varlıklarını korumak, kentsel tasarım ve restorasyon projeleri yapmak ve yaptırmak. Bu projeleri yaparken geleneksel evlerin tüm yapı öğelerinin ve süslemelerinin aynen korumak.