Yönetim Kurulu

Başkan: Uğur Deniz Sökmen
Başkan Yardımcısı: Ayla Gökçen Eren
Genel Sekreter: Adeviye Harmandar
Sayman: Büşra Yiğit
Üye: Hüseyin Kıyak
Üye: Gönül Tarhanlı
Üye: Suna Kurt
………………………………….
Denetim Kurulu:
Başkan: Feremsal İnal
Üye: Mustafa Özvural
Üye: Banu Özgün