Yönetim Kurulu

Başkan: Uğur Deniz Sökmen
Başkan Yardımcısı: Ayla Gökçen Eren
Genel Sekreter: Suhule Sezegen

Sayman: Çiğdem Şahintaş
Üye: Hüseyin Kıyak
Üye: Gönül Tarhanlı
Üye: Suna Kurt
………………………………….
Denetim Kurulu:
Başkan: Feremsal İnal
Üye: Mustafa Özvural
Üye: Solmaz Ülcan