Kurucu Üyelerimiz

Perihan Balcı      (Fotoğraf Sanatçısı)
Y.Doğan Kuban   ( Prof. Mimar )
E.Nezih Eldem    ( Prof. Mimar ) Vefat
A. Süheyl Ünver  ( Ord. Prof. Dr.) Vefat
İ.Seyfi Basa        ( Doktor)
M. Kemal Erhan  ( Bates Bayii ) Vefat
M.Ali Gökberk     ( E. Müşavir ) Vefat
Mihriban Seyhan ( Avukat ) Vefat
H. İclal Ersin       ( Ev Hanımı ) Vefat
F. Güzin Kerman ( Emekli ) Vefat
H. Metin Suer     ( Doktor )