Dede Efendi Evi’nde Yaz Meşkleri “Suzidil”

DEDE EFENDİ EVİ’NDE YAZ MEŞKLERİ: “SUZİDİL”

19 Ağustos 2023, Cumartesi
Saat: 17.00

Bu meşkin repertuvarı araştırmacı Bülent Aksoy tarafından belirlenmiştir. 

Dede Efendi Evi meşkleri alışıldık bir konser şeklinde değil; müzikseverlere müzik kültürü, klasik repertuvar ve icra pratiği kazandırmak amacıyla düzenlenen birlikte çalıp söyleme etkinliği. 

Gelmek isteyenlere notalar önceden gönderilecek. Etkinlik günü her eserden önce bestekârlar hakkında bilgi edinecek, güftelerin anlamlarını konuşacağız. 19. yüzyıldan 20’nci yüzyıla uzanan repertuvar tüm katılımcılarla birlikte icra edilecek. 

Programın başında eserlerle ilgili bilgiler verilecek. 

Çalgınızla, sesinizle yahut dinleyici olarak katılabilirsiniz. Makamımız suzidil. Akort bir ses (sipürde). 

Katılmak isteyenlerin şu numaraya isimlerini yazdırmaları rica edilir:
0 530 449 77 02

Elde edilen gelir Dede Efendi Evi’nin yaşatılması için kullanılacaktır.