Evliyâ Çelebi’nin Kayıp Sazları

14 Aralık Cumartesi Mitoloji dersimizden sonra Sn. Gökçe Güneygül’ün sunumuyla Evliya Çelebi’nin Kayıp Sazlarını keşfedeceğiz. Saat 17.00 Tüm Türkev dostları davetlidir. <3
Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği.

“17. yüzyıl Çelebiler Çağı’nda seslerin seyyâhı Evliya, 4. Murad’ın emriyle Seyahatnâmesi’nin birinci cildinde İstanbul’u anlatmaktadır. Yine aynı dönemde gerçekleşen Bağdat Seferi öncesi geçit alayında hem 17. yüzyılda çalınan İstanbul’un sazlarından hem de İstanbul’un sazendelerinden bahsetmektedir. Aynı eserde sazların , çalgıların yapımcılarından da bahseder ve saz listeleri verir.
Dönemin musiki meclislerinde revaçta olan bu sazların bir kısmı bugün icrâ edilmemektedir. Ayrıca sunuma konu olan sazlar olan Yonkâr / Bunkar , Anadolu Kopuzu, Kopuz , Balaban, Lavta da çalgı tarihi araştırmaları bakımından da kayıp sazlardır. Yaklaşık 100 yıldır az sayıda görsel ve metin örneği bulunabildiğinden dolayı çalgıların tarihi farklı açılardan yorumlanmıştır.
Görsel ve metin örnekleriyle yüzyıllar arası betimlemelerle Evliya Çelebi’nin kayıp sazlarını keşfetmeye hazır mısınız?
17. yüzyıl tasvir ve minyatürlerinden, bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmamış albümlerden derlenen seçki sergisiyle birlikte ” Evliyâ Çelebi’nin Kayıp Sazları”