Fih-e Ma Fih Konseri

İran klasik müziğinde bestecilik ve icra, 18. yüzyılın başlarına kadar İran-Arap-Türk kültürleri arasında ortak olan estetik kriterlere dayanmaktaydı. Timur dönemi ve takip eden yüzyıl (1370-1506) İran ve Orta Asya’da bu estetik eğilimin altın çağı olarak kabul edilir; bu eğilim daha sonra Türkiye ve Arabistan’ın doğusuna da yayılmıştır. Tarihi belgeler, Timur dönemi bestecilerinin, en ünlüleri olan Abdulqadir Maraghi dahil olmak üzere, moda sistemi, ritmik-metrik ve bestecilik formlarında yaratıcı kullanımla zirveye çıktığını göstermektedir.
Yaklaşık 15 yıl önce, İranlı bir grup müzisyen tarafından güçlü müzikolojik ve tarihî temellere dayanan yeni bir akım başlatıldı. Bu müzisyenler, İran-Arap-Türk alanında eski ortak mirastan esinlenerek ve bunu kendi müzikal bilgileriyle birleştirerek İran klasik müziğinde yeni bir tarz ortaya koydular.
İzleyeceğiniz konserde, Fih-e Ma Fih Topluluğu tarafından bu tarzın estetik temellerine dayanan eserler seslendirilecektir.
Bekleriz.