İstanbul’un Kuğuları – Saltanat Kayıkları

7 Ocak 2020 Saat:14.00 – Em. Albay Ali Rıza İşipek – Deniz Müzesi E. Müdürü
İstanbul’un Kuğuları – Saltanat Kayıkları