İSTANBUL’UN TANGOLARI TANGOLARIN İSTANBUL’U

Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi ve Necip Celâl Andel…

Bu iki büyük bestekârın aynı aileye mensup olduklarını biliyor muydunuz? Bugün mevcut olan evleri bile, birkaç asır öncesinden beri bu aileye ait olan arazide komşu sayılacak yakınlıktadır.

Türk tangosunun kurucusu Necip Celâl Andel’in hayat hikâyesini, eski ve yeni kayıtlardan sunulacak seçme besteler ve fotoğraflar eşliğinde Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi öğretim üyesi, Prof. Dr. Ertuğrul SEVSAY’dan dinleyeceğiz.

11 Mayıs Cumartesi Türk Tango tarihi ve Tango devrinin İstanbul’una uzanacağımız bu özel sunuma tüm dostlarımızı bekleriz.

Katılım ücreti 150 tl’dir. Elde edilen gelir Dede Efendi Müze Evi’nin yaşatılması için kullanılacaktır.
Rezervasyon: 0 530 449 7702


TAG