Dede Efendi Evi, Türk Müziği Enstrümanları, belge ve özel eşyalar koleksiyonu sergi vitrinlerimizin açılışı, Zeki Bülent Ağcabay koleksiyonu Nükhet Sirel (Münir Nureddin Selçuk) koleksiyonu.

TEŞEKKÜRLER

KAANuni Koleksiyonu içinden seçilen önemli Türk müziği enstrümanlarını
Dede Efendi Evi’nde daimi sergilenmek üzere bağışlayan
sayın Zeki Bülent Ağcabay’a teşekkürlerimizle.

Dedesi Münir Nureddin Selçuk’un tanburu ve özel eşyalarını
Dede Efendi Evi’ne daimi sergilenmek üzere bağışlayan
sayın Nükhet Sirel’e teşekkürlerimizle.

Enstrüman seçimi için kurulan danışma kurulu üyelerine teşekkürlerimizle:

Mehmet Güntekin – Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şefi
Fikret Karakaya – İcracı, müzikolog, organolog
Salih Bilgin – Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ney sanatçısı, organolog
Hüseyin Kıyak – Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı, araştırmacı
Murat Yerden – Lutiye, organolog

Serginin oluşumundaki büyük desteği ve her aşamasındaki rehberliği için Cumhurbaşkanlığı
Klasik Türk Müziği Korosu Şefi sayın Mehmet Güntekin’e; müzemize kazandırılan koleksiyon,
belgeler ve yürütülen bağış kampanyalarındaki katkıları için sayın Hüseyin Kıyak’a;
vitrinlerin imalatını maliyetine üstlenen Aktif Mimarlık, sayın Suhule ve Murat Sezegen’e;
Münir Nureddin Selçuk’a ait tanburun onarımı için sayın Elif Kızılhan’a; enstrüman bilgi
metinlerini hazırlayan sayın Fikret Karakaya’ya; metinlerin İngilizce çevirisini yapan sayın
Melike Sökmen’e; enstrüman tanıtım metinlerini İngilizceye çeviren sayın Sumru
Ağıryürüyen
’e; Düzeltmeler için sayın Hüseyin Irmak’a;

Tüm bu süreçte yorulmadan çalışan TÜRKEV Yönetim Kurulu’na ve
desteğini esirgemeyen, adını tek tek yazamadığımız TÜRKEV dostlarına
gönülden teşekkürlerimizle.

Dede Efendi Evi Müzesi’nde daimi olarak sergilenecek eserlerin
sergi vitrinleri ve donanımları için maddi katkıda bulunan
değerli kurum ve dostlarımıza teşekkürlerimizle:

-Türk Musikisi Vakfı
-Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı
-Kartçınar Avusturya Liseliler Klasik Türk
Müziği Korosu
-Özdem Ardahan
-Hikmet / Azmi Arslan
-Müberra Aslan
-Anakız Beyhan Aytaç
-Fahrettin Ecevit
-Mohamed Ali Elbadrawy
-Şenay Elgin
-Ayla Gökçen Eren
-Emel Ergül
-Gülden / Cengiz Eruzun
-Aynur Giyim / Rebi Öke
-Mehmet Güntekin
-Serkan Mesut Halili

-Harika Hatipoğlu
-Zeliha İmay
-Aylin Ketenci
-Abdullah Kılınç
-Hüseyin Kıyak
-Nurser Kuru
-Teoman Kutengin
-Yusuf Küçükaksoy
-Ali Vala Mızrak
-Banu Özgün
-Ekrem / Hamdiye Özgürbüz
-Nükhet Sirel
-Uğur Deniz Sökmen
-Nurbanu Şenalp
-Nefise Uçar
-Cengiz Uygur
-Solmaz Ülcan

Uğur Deniz Sökmen
Zeki Bülent Ağcabay
Mehmet Güntekin
Hüseyin Kıyak