TÜRKEV 45. Kuruluş Yıl Dönümü

Bugün 17 Mayıs 2021, derneğimizin 45. kuruluş yıl dönümü. 💖🎉
Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği, Perihan Balcı Hanımefendi tarafından Türk kültür mirasına hizmet ve sivil mimarinin korunması amacıyla 17 Mayıs 1976 yılında kuruldu. Günden güne süratle yok olan Anadolu ve Türk tarihi coğrafyasının geleneksel evleri esas olmak üzere yerleşim alanlarının, doğal alanların, taşınır-taşınmaz, somut-somut olmayan kültür varlıklarının tarihsel, bilimsel, sanatsal, sosyal ve ekonomik değerlerinin araştırılması, korunması, yaşatılarak geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaç edindi.
Faaliyetlerine 45 yıldır bu doğrultuda devam eden ve kısa adı TÜRKEV olan derneğimiz Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1979 tarih, 7/18716 sayılı kararıyla “ Kamu Yararına Çalışan Dernek” ilan edilmiş ve isminin başına “Türkiye” ibaresini almıştır. Yine Bakanlar Kurulunun 15.05.1978 tarih ve 7/15734 sayılı kararı ile Europa Nostra’ya (Avrupa Kültürel ve Tarihi Mirasını Koruma Dernekleri Uluslararası Federasyonu) üye olmuştur.
Dernek merkezimiz İstanbul – Sultanahmet, Cankurtaran semti, Ahırkapı sokak, numara 17’de bulunan Hamamizade İsmail Dede Efendi Evi Müzesidir. Büyük bestekarımız Hamamizade İsmail Dede Efendi’ye ait olduğu 1978 yılında derneğimiz tarafından tespit edilen binanın, boş ve harap vaziyetteyken yapılan resmi başvurular sonucu 7 Ağustos 1984 tarihinde 33 yıllığına tahsisatı alınmış, 2 Haziran 1986 tarihinde restorasyon için temeli atılmıştır. Tamamen dernek imkânlarıyla restore edilen bina 1997 tarihinde Dede Efendi Evi Türk Müziği Müzesi olarak Sn. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından törenle açılmıştır.
Açıldığı 1976 tarihinden bu yana kamu yararına faaliyetlerini azim ve samimiyet ile sürdüren derneğimiz, belirtilen amaç ve hedeflerine ulaşmak için düzenlediği konserler, konferanslar, sempozyumlar, sergiler, Tarihi Türk evi haftaları, geziler, yayınlar ve çeşitli etkinliklerle geleneksel mimarimizi, sanat ve kültürümüzü, tarihi Türk müziğimizi korumak, tanıtmak, gündemde tutmak için büyük bir gayret göstermektedir. Şikayet etmek yerine “Yap”mayı düstur edinen bir yönetim anlayışıyla pandemi döneminde dahi duraksamadan faaliyetlerine devam etmektedir.
Kararlılık, samimiyet ve el birliğiyle her şeyin başarılabileceğine olan inancımızla daha nice 45 yıllara diyoruz. Hep birlikte..!